Bordrolama

Bordrolama işlemleri İnsan Kaynakları profesyonelleri için en kritik süreçlerden biridir. Gelişen ve küreselleşen dünyada uzmanlaşmanın artmasıyla birlikte, bordrolama işlemlerinin yürütülmesi de  konusunda uzman firmalara devredilir. Uzmanlarca yürütülen bordrolama işlemiyle birlikte, oluşabilecek yasal riskler ve zaman kaybı en aza indirilebilir. Bimsa olarak hedefimiz  iş ortaklarımızın bordrolama süreçlerinizi eksiksiz, hatasız ve zamanında yürütülmesidir.

Hizmet kapsamı ana hatlarıyla;

  •      Personel özlük bilgilerinin Hr-Web sistemine kayıt edilmesi ve verilerin güncel tutulmasının sağlanması,
  •      Firma çalışanlarına ait aylık ücret bordrolarının şirketten alınan verilere uygun olarak hazırlanması,
  •      Çalışanlara ait ücret bordrolarının mail yoluyla sahiplerine iletilmesi,
  •      SGK bildirgelerinin (İşe Giriş, İşten Çıkış ve E-Bildirge) hazırlanması, sistemden onaylanması ve müşteri firmaların bilgilendirilmesi,
  •      İstirahat raporlarının SGK sistemde onaylanması,
  •      Personel işten çıkış işlemlerinin yürütülmesi,  kıdem, ihbar tazminatı ve ücret gibi hesaplamaların yapılarak çıkış bordrosunun oluşturulması,
  •      Aylık İşgücü Çizelgelerinin kontrolünün yapılması ve İşkur çizelgelerinin sistemden onaylanması,
  •      Maaş ödemeleri için bankaya ödeme dosyasının gönderilmesi.
BİZE ULAŞIN