İK Uygulamaları

Eğitim Bilgileri

Personelin şirket içi ve şirket dışı tüm eğitimlerinin takibi, kim ne zaman hangi eğitime gitmiş, maliyeti nedir, değerlendirmeleri nasıl yapılmıştır gibi amaçlarla kullanılan bölümdür. Eğitim kataloğunun oluşturulması, kadro bazında eğitimlerin planlanması, eğitime kayıt, eğitim değerlendirmelerinin yapılması ve raporlama olmak üzere başlıca beş adımdan oluşur.

Performans ve Kariyer Yönetimi

Personelin bulundukları pozisyonda performans değerlendirmelerinin yapılması, yetkinlik ve seviyelerinin belirlenerek gelecekteki kariyer potansiyellerinin de oluşturulmasının sağlandığı bölümdür. Personelin şirkete katkısının azami ölçüde artırılması amaçlanır.

Başvuru Takip

Şirketin personel seçme ve işe yerleştirme süreçlerinin takibinin ve kaydının yapılması ve yeni personel ihtiyacını karşılamada verimliliğin arttırılması amaçlanır. Personel talebi oluşturma ile başlayarak, başvuruların girilmesi, ön secimlerinin yapılması, değerlendirilmesi ve işe yerleştirme ( işe alım ) süreçlerini kapsar.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Personel vizite, sağlık durumu, tedavi ve test bilgilerinin takip edilebildiği bölümdür. Ayrıca kaza bilgilerinin takibi amacıyla da kullanılır.

Bunun dışında, aşağıdaki bölümler de Bordro Modülünde standart olarak kullanılabilmektedir :

 • Organizasyon Yönetimi
  Şirketin yapısal görünümünün, hiyerarşisinin oluşturulduğu bölümdür. Şirket Bilgileri, İşyeri Bilgileri, Organizasyon Yapısı, Kadro Yapısı, Masraf Yeri Bilgileri bu bölüm altından tanımlanabilir. 
   
 • Uyarlama İşlemleri
  Şirket ve kullanıcıların uygulamayı kendilerine ve çalışma sistemlerine göre uyarlayabilmeleri amacıyla parametrik bir yapı düşünülür. Şirket Parametreleri, Kodlu Alan Tanımları, Hesaplama ve Formülasyon, Kişisel Parametreler adındaki ekranlarla parametrik yapı kurulabilir. 
   
 • Güvenlik İşlemleri
  Detay bazda güvenlik işlemlerinin yapılıp (işyeri, kullanıcı, ekran, rapor bazlı...) raporlanabildiği bölümdür.
   
 • Personel Bilgileri
  Çalışan ve işten ayrılmış olan personele ait başta özlük bilgileri olmak üzere, doğru, düzenli ve kronolojik bir şekilde tutulması amacıyla kullanılan ekranların bulunduğu bölümdür. Detaylar olarak Öğrenim ve Yabancı Dil, Acil Durum, Adres , Aile , Disiplin , Ödül, Önceki İş Tecrübeleri, Sertifika, Pasaport ve Vize, Zimmet, Mesleki Deneyim, Asgari Geçim İndirimi, Tahakkuka Esas Diğer Bilgiler olmak üzere personelin bilgileri kaydedilebilir. 
   
 • Yardımcı İşlemler
  Toplu Ücret Artış İşlemi, Toplu E-posta Güncelleme, Günlük Döviz İşlemleri, Otomatik Mail Bilgileri gibi yardımcı ekranların bulunduğu bölümdür.
  Toplu E-posta Güncelleme, Günlük Döviz İşlemleri, Otomatik Mail Bilgileri gibi yardımcı ekranların bulunduğu bölümdür.


 

BİZE ULAŞIN