Portal (Self-Servis) Uygulamaları

HR-WEB Portal (Self-Servis) Modülü İle Şeffaf İK Yönetimi, Aktif Personel ve Yönetici

HR-WEB Portal (self servis) modülü zaman içerisinde değişen insan kaynakları süreçleri ile doğmuş bir uygulamadır. Amaç İK çalışanlarının dışında, personel ve yöneticilerinin aktif olarak İK uygulamalarına katılımlarının sağlanmasıdır. HR-WEB Portal üçüncü modül olarak, İnsan Kaynakları ve Bordro Modüllerinin yanında yerini alır. Çalışan personel ya da yöneticileri kendileriyle ilgili bazı bilgileri görüp (izinler, bordro zarfları…), yetki verilirse üzerlerinde değişiklikler yapabilir (acil durum bilgilerini girmek, izin planlaması yapmak…) ve aynı zamanda belirli talep formları ile (izin, avans talep…) birer iş akışı (workflow) oluşturarak yöneticilerin formlar üzerinde görüntüleme, onay, red işlemleri yapmaları sağlanır. HR-WEB Portal, bilgisayar kullanımı ve internet olanaklarının giderek arttığı günümüzde, özellikle dağınık yapıya sahip müşteri firmalarının çeşitli ihtiyaçlarına katkı sağlar.

ÖRNEK - 1 
Personeller izin bakiyelerini merak ederler. İK, personele cevap verebilmek için sürekli zaman harcamaktadır. HR-WEB Portal üzerinden bu işlem rahatlıkla personelin kendisi tarafından yapılabilir.

ÖRNEK - 2
Bordro Zarflarının dağıtık yapı ya da zarf basım maliyetleri nedeniyle basılmayıp, personelin internet ortamında kendi bordro zarflarını görmeleri isteniyor olabilir. HR-WEB Portal üzerinden personel kendi bordro zarflarını takip edebilir.

ÖRNEK - 3
Personel Avans Talebini bilgisayar ortamında yaparak İş akışı (workflow) başlatır. Sonrasında yöneticiler ve diğer kişilerin onay/red görüşleri üzerinden elektronik formlar dolaştırılır.

ÖRNEK - 4
Personel ve Yöneticileri ayrı ayrı Eğitim ve Eğitim Etkinlik değerlendirmelerini HR-WEB Portal üzerinden yapılabilir ve bu şekilde şirket içi kağıt dolaşımı azaltılır.

Aşağıda da görülebileceği gibi personel ve yöneticileri işin içine daha fazla girer, bilgi paylaşımı artar, kağıt ve onay (imza) konuları, İK bilgi girişleri azalır, dolayısıyla bilgisayar daha fazla kullanılr. 

Bu işlemlerin hepsi için her bir personele birer kullanıcı kodu ve şifre tanımlanır Personelin firma içinde herhangi bir bilgisayardan (masasındaki yada belirli ortak kullanım alanlarından) yada izin verilirse evinden dahi kendi ve yöneticisi bulunduğu personelin bilgilerine ulaşabilir ve işlem yapılabilir.

Mevcutta HR-WEB Portal'in olanakları; 

Personel Düzeyinde

 • Personel Bilgileri altındaki Sicil Kartı Bilgilerini sadece görüntüleme. (Statü, organizasyon/kadro, ücret, sigorta/vergi/sendika, kıdem bilgileri, nüfus bilgileri, diğer bilgiler)
 • Acil Durum Bilgileri (giriş/güncelleme/görüntüleme)
 • Adres Bilgileri (giriş/güncelleme/görüntüleme)
 • Aile Bilgileri (giriş/güncelleme/görüntüleme)
 • Öğrenim ve Yabancı Dil Bilgileri (giriş/güncelleme/görüntüleme)
 • Önceki İş Tecrübeleri (giriş/güncelleme/görüntüleme)
 • Zimmet Bilgileri (giriş/güncelleme/görüntüleme)
 • Disiplin Bilgileri (giriş/güncelleme/görüntüleme)
 • Ödül Bilgileri (giriş/güncelleme/görüntüleme)
 • Sertifika Bilgileri (giriş/güncelleme/görüntüleme)
 • Personel CV'si görüntüleme
 • Taksitli Kesinti Bilgilerini görüntüleme
 • Asgari Geçim İndirimi Bilgilerini görüntüleme
 • Bordro Zarflarını görüntüleme
 • İzin Bilgilerini görüntüleme (planlanan izin girişini yapabilme)
 • Organizasyon İzin Takvimini görüntüleme
 • Eğitim Bilgilerini görüntüleme
 • Eğitim Değerlendirme Bilgileri (giriş/güncelleme/görüntüleme)
 • Eğitim Etkinlik Değerlendirme Bilgileri (giriş/güncelleme/görüntüleme)
 • İzin Formu (izin talebinde bulunabilme)
 • Fazla Mesai Formu (fazla mesai bildiriminde, talebinde bulunabilme)
 • Avans İstek Formu (ay içi avans istek taleplerinde bulunabilme)
 • Taksitli Kesinti Talep Formu (belli bir süreye yayılan bir taksitlitli kesinti/borç talebinde bulunabilme)
 • Görev / Seyahat Formu (çeşitli görev ve diğer seyahatlerin bildiriminde, talebinde bulunabilme)
 • Harcama / Masraf Formu (çeşitli sebeplerle personelin yaptığı harcamaların şirkete bildirimi ve gerekiyorsa ilgili tutarın personel hesabına geçebilmesi için kullanılır)
 • Eğitim Talep Formu (eğitim talebinde bulunabilme)
 • Performans Değerlendirme Formu (personelin kendi performans değerlendirme formunu görüp, üzerinde işlem yapabilmesi için kullanılır)
 • Diğer Talepler ekranı ile şirkette personelin talep edebileceği şeyler (kartvizit, ofis eşyaları, çalışma formu...) ayrıca iş akışından geçerek talep edilebilir.
 • Duyuru Formu (şirket duyuruları yapılıp, iş akışından sonra diğer personele duyurulabilir)
 • Öneri Formu (öneriler yapılıp, iş akışından sonra diğer personele duyurulabilir)
 • Delegasyon (izin, görev vs sebeplerle personel kendisine gelecek olan tüm iş akışı onaylarını başka bir personele yönlendirebilir)

Yönetici Düzeyinde

 • Yönetici kendisine bağlı bulunan, çalışan personele ait bazı bilgileri görüp, üzerinde işlem yapabilir.
 • Personel Bilgileri altındaki Sicil Kartı Bilgilerini sadece görüntüleme. (Statü, organizasyon/kadro, ücret, sigorta/vergi/sendika, kıdem bilgileri, nüfus bilgileri, diğer bilgiler)
 • Personele ait dökümanları görüntüleme.
 • Personel CV’si alabilme.
 • Acil Durum Bilgileri (giriş/güncelleme/görüntüleme)
 • Adres Bilgileri (giriş/güncelleme/görüntüleme)
 • Aile Bilgileri (giriş/güncelleme/görüntüleme)
 • Öğrenim ve Yabancı Dil Bilgileri (giriş/güncelleme/görüntüleme)
 • Önceki İş Tecrübeleri (giriş/güncelleme/görüntüleme)
 • Zimmet Bilgileri (giriş/güncelleme/görüntüleme)
 • Disiplin Bilgileri (giriş/güncelleme/görüntüleme)
 • Ödül Bilgileri (giriş/güncelleme/görüntüleme)
 • Sertifika Bilgileri (giriş/güncelleme/görüntüleme)
 • Personel CV'si görüntüleme
 • Taksitli Kesinti Bilgilerini görüntüleme
 • Asgari Geçim İndirimi Bilgilerini görüntüleme
 • Ücret Bilgileri Listesi
 • İzin Bilgilerini görüntüleme (planlanan izin girişini yapabilme)
 • Organizasyon İzin Takvimini görüntüleme
 • Personel Talep Formu
 • Başvuru Değerlendirme/Görüşme İşlemleri
 • Eğitim Bilgilerini görüntüleme
 • Katılımcıların Eğitim Etkinlik Değerlendirme Bilgileri (giriş/güncelleme/görüntüleme)
 • Bordro Zarflarını görüntüleme
 • Performans Değerlendirme Formu (yöneticisi olunan personelin performans değerlendirme formları görüntülenip, üzerinde işlem yapabilmesi için kullanılır)
 • İş Akışı (workflow ) İşlemleri (izin, fazla mesai, avans istek, taksitli kesinti talep, görev / seyahat, harcama / masraf, eğitim talep, diğer talepler, duyuru, öneri onay/red işlemleri)

Personel ve Yönetici Düzeyindeki Özelliklerin Dışında

 • HR-WEB içinde düzenlenen anketler HR-WEB Portal üzerinde çalışanlara sunulur daha sonra anket sonuçları yine HR-WEB içerisinde raporlanabilir.
 • HR-WEB Portal üzerinden çalışanlara planlı sınavlar düzenlenebilir daha sonra sınav sonuçları yine HR-WEB içerisinden raporlanabilir.
 • Rezervasyon İşlemleri ekranı ile personelin rezerver edebileceği araç, salon, oda, cihaz, araçlar... istenen tarih ve saat aralıklarında rezerve edilebilirr.
 • Personel İletişim Bilgileri ekranı ile verilen yetki çerçevesinde HR-WEB Portal içerisinden tüm şirket çalışanlarının işyeri, resim, ad, soyad, organizasyon, telefon, e-posta, 1.yönetici, 2.yönetici gibi bilgileri görüntülenebilir.

 

BİZE ULAŞIN