Tahakkuk Uygulamaları

Aylık Tahakkuk İşlemleri ( Bordro, Tahakkuk )

Yasal çerçevede; personele yapılacak tüm gelir, kesinti, yasal kesinti işlemlerinin yapılabildiği ve sonuçta yasal ve diğer raporlamaların alınabildiği detaylı ekranların bulunduğu bölümdür. Bu ekranda bir tek sicil veya sicil grupları ile toplu işlemler yapmak mümkündür. Ayrıca yine bu bölümde PDKS ( Personel Devam Kontrol Sistemi ), toplu halde sicillere kazanç, kesinti, ücret gibi bilgilerin yüklenebileceği entegrasyon seçenekleri de mevcuttur. 

Ekranlarda Maaş, Avans, Ek Kazaç, Ek Kesinti, Sabit Ek Kazanç, Sabit Ek Kesinti, Taksitli Kesinti, İşveren ve Şahıs Sigorta bilgileri girilip, tahakkuk yapılabilir. Daha sonra Bordro Zarfları ekrana, zarfa yazılabildiği gibi E-posta ile de gönderilebilir. Banka Ödeme Disketleri oluşturulup, Muhasebe Entegrasyonları yapılabilir. Sonuçta Yasal ( E-Bildirge, Muhtasar Beyanname... ) ve diğer raporlar ( kontrol raporları, icmal raporları... ) üretilir. Ayrıca Dinamik Sorgulama ile de başkaca raporlar üretilebilir.

Personel Bütçesi

Personel bütçesi konusunda çesitli simülasyonlarla bütçe modelleri olusturarak bu modelleri fiili degerler ile karsılastırıp, detaylı raporlar almak mümkündür.

Örneğin: Önümüzdeki 6 ay içinde 50 personel işe alsak, 25 saat fazla mesai yaptırsak, ücretlere %5 zam yapsak...

İzin İşlemleri

Personele ait Yıllık İzinler başta olmak üzere tüm izin bilgilerinin aylık çalışma takvimleri, personel bazında izin kartları ile detaylı olarak takip edildiği, bakiye olarak artı ve eksi izinler, ücret karşılıkları ve toplu izin işlemlerinin işlem gördüğü bölümdür. İzin Takip ekranları ile ilk aşamadan, toplu işlemlere ve raporlamaya kadar tüm izin işlemleri bu bölümden yapılabilir. Askı Gün Bakım İşlemleri ekranı ile de personelin Kıdem ve İzin Hakediş Tarihlerini öteleyen gün bilgileri ayrıca takip edilebilir.

Bunun dışında, aşağıdaki bölümler de Bordro Modülünde standart olarak kullanılabilmektedir :

 • Organizasyon Yönetimi
  Şirketin yapısal görünümünün, hiyerarşisinin oluşturulduğu bölümdür. Şirket Bilgileri, İşyeri Bilgileri, Organizasyon Yapısı, Kadro Yapısı, Masraf Yeri Bilgileri bu bölüm altından tanımlanabilir. 
   
 • Uyarlama İşlemleri
  Şirket ve kullanıcıların uygulamayı kendilerine ve çalışma sistemlerine göre uyarlayabilmeleri amacıyla parametrik bir yapı düşünülür. Şirket Parametreleri, Kodlu Alan Tanımları, Hesaplama ve Formülasyon, Kişisel Parametreler adındaki ekranlarla parametrik yapı kurulabilir. 
   
 • Güvenlik İşlemleri
  Detay bazda güvenlik işlemlerinin yapılıp (işyeri, kullanıcı, ekran, rapor bazlı...) raporlanabildiği bölümdür.
   
 • Personel Bilgileri
  Çalışan ve işten ayrılmış olan personele ait başta özlük bilgileri olmak üzere, doğru, düzenli ve kronolojik bir şekilde tutulması amacıyla kullanılan ekranların bulunduğu bölümdür. Detaylar olarak Öğrenim ve Yabancı Dil, Acil Durum, Adres , Aile , Disiplin , Ödül, Önceki İş Tecrübeleri, Sertifika, Pasaport ve Vize, Zimmet, Mesleki Deneyim, Asgari Geçim İndirimi, Tahakkuka Esas Diğer Bilgiler olmak üzere personelin bilgileri kaydedilebilir. 
 • Yardımcı İşlemler
  Toplu Ücret Artış İşlemi, Toplu E-posta Güncelleme, Günlük Döviz İşlemleri, Otomatik Mail Bilgileri gibi yardımcı ekranların bulunduğu bölümdür.
  Toplu E-posta Güncelleme, Günlük Döviz İşlemleri, Otomatik Mail Bilgileri gibi yardımcı ekranların bulunduğu bölümdür.

 

BİZE ULAŞIN